Models numèrics

Actualment les prediccions meteorològiques estan basades en els MODELS NUMÈRICS, el procediment consisteix a pronosticar mitjançant càlculs matemàtics les situacions atmosfèriques per als pròxims dies a partir de les observacions de l'estat actual del temps.
A dia d'avui, ja no es concep que es realitzin prediccions del temps sense l'ajuda d'algun dels múltiples models numèrics que hi ha al món.


Situació Isobàrica actual
Situació Isobàrica +24h
Situació Isobàrica +48hTemperatura actual a 850hPa (aprox.1500m)
Temperatura prevista a 850hPa (aprox.1500m) +24h
Temperatura prevista a 850hPa (aprox.1500m) +48hPrecipitació prevista les properes hores
Precipitació prevista a +24h
Precipitació prevista a +48h